Crysvita®

(burosumab)

Crysvita bevat de werkzame stof burosumab. Het is een geneesmiddel dat bij kinderen van 1 jaar en ouder en adolescenten die nog groeien wordt gebruikt voor de behandeling van XLH. Crysvita wordt voorgeschreven wanneer er radiografisch bewijs is van botziekte en er te weinig fosfaat in het bloed aanwezig is.

X-gebonden hypophosphatemie, of afgekort XLH

Erfelijke X-gebonden hypofosfatemie (XLH) is een botaandoening die ontstaat door een tekort aan fosfaat en actief vitamine D. Kinderen met XLH kunnen te maken krijgen met zwakkere botten en botpijn. Tevens kunnen zij een disproportionele bouw krijgen (bijvoorbeeld korte benen met verkromming). Voor hun kwaliteit van leven is het belangrijk dat de diagnose zo vroeg mogelijk wordt gesteld.

Hoe werkt Crysvita?
De werkzame stof burosumab zorgt ervoor dat er meer fosfaat wordt opgenomen uit de urine en er zal minder fosfaat verloren gaan. Het fosfaatgehalte in het bloed zal als gevolg hiervan stijgen waardoor een normaal fosfaatgehalte in het bloed kan worden bereikt.

Meer informatie

Dossier x-gebonden-hypofosfatemie op mijngezondheidsgids.nl

Naar Samenvatting van de Productkenmerken (Patientenbijsluiter)

Haffner et al. Clinical practice recommendations for the diagnosis and management of X-linked hypophosphataemia. Nature Reviews Nephrology (2019),15:435–455.