Abstral®

(fentanyl)

Abstral is een behandeling voor mensen die al regelmatig sterke pijnstillende geneesmiddelen (opiaten) moeten gebruiken voor aanhoudende kankerpijn, maar die een behandeling voor hun doorbraakpijn nodig hebben.

Doorbraakpijn
Doorbraakpijn is een voorbijgaande exacerbatie van pijn die spontaan optreedt of optreedt in relatie met een specifieke voorspelbare of onvoorspelbare uitlokkende factor ondanks relatief stabiele en voldoende gereguleerde achtergrondpijn.

Wat is Abstral?
Het werkzaam bestanddeel in dit middel is fentanyl. Fentanyl behoort tot een groep sterke pijnstillende geneesmiddelen die opiaten genoemd worden. Abstral is een geneesmiddel in de vorm van een tablet en bedoeld voor sublinguaal gebruik. Dat wil zeggen dat de tablet onder de tong moet worden gelegd waar deze snel oplost. Hierdoor kan de fentanyl snel via het mondslijmvlies in het bloed worden opgenomen. Zodra de fentanyl in het bloed wordt opgenomen, begint de pijnverlichtende werking. Abstral tabletten zitten in blisterverpakkingen en zijn verkrijgbaar in dozen van 10 of 30 tabletten:

  • De 100 microgram tablet is een witte ronde tablet
  • De 200 microgram tablet is een witte ovale tablet
  • De 300 microgram tablet is een witte driehoekige tablet
  • De 400 microgram tablet is een witte diamantvormige tablet
  • De 600 microgram tablet is een witte “D”-vormige tablet
  • De 800 microgram tablet is een witte capsulevormige tablet

 

Naar Samenvatting van de Productkenmerken

Janknegt et al. Rapid acting fentanyl formulations in breakthrough pain in cancer. Drug selection by means of the System of Objectified Judgement Analysis. Eur J Hosp Pharm. (2018), 25(3):e2.doi:10.1136/ejhpharm-2016-001127