Transparantieregister

Organisaties en hulpverleners in de gezondheidszorg kunnen niet ontwikkelen en innoveren zonder financiële en andere vormen van ondersteuning. Ook Kyowa Kirin ondersteunt. Omdat wij transparantie belangrijk vinden delen wij onze cijfers. Zo kunt u zien waar wij bijdragen en investeren.

https://transparantieregister.nl/home

Financiële steun voor Research & Development in Nederland

Kyowa Kirin Pharma B.V. zet zich in voor ondersteuning van de gezondheidszorg en de ontwikkeling van patiëntenzorg in heel Nederland. Als zodanig bieden we graag ondersteuning aan de organisaties en beoefenaars die hierin centraal staan. De ondersteuning van zorginstellingen of zorgverleners door het verstrekken van fondsen of diensten is daarbij essentieel.

Om ook de kosten van onderzoek en ontwikkeling (R&D) zo transparant mogelijk te maken, publiceert Kyowa Kirin, conform de eisen van EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), deze bedragen op onze bedrijfswebsite.

R & D-kosten bestaan uit uitgaven voor niet-klinische studies, klinische studies en prospectieve non-interventieonderzoeken. Deze kosten worden jaarlijks op geaggregeerde basis gepubliceerd.

Het geaggregeerde bedrag omvat Transfers of Value (ToV), zoals betalingen die in het kalenderjaar 2022 zijn gedaan aan Nederlandse organisaties. Dit bedrag is inclusief de ToV's van alle entiteiten van de Kyowa Kirin Group.

In het kalenderjaar 2022 heeft de Kyowa Kirin Groep € 273174,- bijgedragen in de vorm van financiële ondersteuning aan R&D in Nederland.

Methodological Note 2022