Dehydrobenzperidol® IV

Dehydrobenzperidol IV is een steriele, heldere en kleurloze vloeistof. De injectievloeistof bevat 2,5 mg droperidol per ml oplossing. Droperidol is de stof die zorgt voor de werking van Dehydrobenzperidol IV. Dehydrobenzperidol IV is verpakt in een doos met 10 ampullen van 1 ml.

Therapeutische indicaties
Volwassenen

  • Preventie van postoperatieve misselijkheid en braken bij volwassenen met een matig tot ernstig risico op postoperatieve misselijkheid en braken, d.w.z. met minimaal twee risicofactoren in de vereenvoudigde Apfel-score.
  • Behandeling van postoperatieve misselijkheid en braken.
  • Preventie van misselijkheid en braken geïnduceerd door morfinederivaten tijdens postoperatieve autogecontroleerde pijnstilling.

 

Kinderen

  • Preventie van postoperatieve misselijkheid en braken bij kinderen ouder dan 2 jaar met een matig tot ernstig risico op postoperatieve misselijkheid en braken, als tweedelijnsbehandeling en in het kader van een multimodale behandeling.
  • Behandeling van postoperatieve misselijkheid en braken.

 

Naar samenvatting van de Productkenmerken

McKeage et al. Intravenous droperidol: a review of its use in the management of postoperative nausea and vomiting. Drugs. 2006;66(16):2123-2147.