In this section

Er komen veelbelovende farmaceutische kandidaten voort uit onze R&D portfolio.

Product pipeline.