We use cookies to ensure that we give you the best website experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.

Close

På Kyowa Kirin International (KKI) är vi måna om att skydda och respektera din integritet.

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy, liksom andra integritetsmeddelanden som vi kan komma att skicka dig, då den innehåller viktig information om hur vi samlar in, hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan också åberopas i samband med andra integritetsmeddelanden som du kan komma att erhålla i vissa enskilda situationer.

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Vänligen kontrollera policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du har kännedom om den senaste versionen.

Denna policy uppdaterades senast i juni 2018.

Om du har frågor angående denna policy eller om vår integritetspraxis generellt, vänligen kontakta oss på ett av följande sätt:

 • E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Post: Kyowa Kirin International Ltd, Head Office, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Storbritannien och skriv ”For the attention of The Data Protection Officer” på kuvertet.

Vilka är vi?

Kyowa Kirin International är en del av Kyowa Hakko Kirin-gruppen, vilka som ingår i vår koncern går att ta del av på Kyowa Kirins hemsida: http://www.kyowa-kirin.com/about_us/worldwide_locations/index.html, som regelbundet uppdateras. När vi skriver "KKI", "vi" eller "oss" i denna policy hänvisar vi till det relevanta företaget i Kyowa Hakko Kirin-gruppen som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

KKI är "registeransvarig" för de personuppgifter vi hanterar om dig. Det innebär att vi är ansvariga för hur vi lagrar och använder dina personuppgifter. Vi är enligt Dataskyddsförordningen skyldiga att tillhandahålla den information som följer i detta integritetsmeddelande.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Personuppgifter, eller personlig information, innebär all information om en person utifrån vilken personen kan identifieras. De innehåller inte data där identiteten tagits bort (anonyma data). Vi får samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig. Vilken information vi samlar in beror på ditt samröre med oss. Är du till exempel patient, kan den information som samlats in skilja sig ifrån den information vi samlar in från vårdpersonal.

Vi har grupperat de olika typer av information vi kan samla in från dig enligt följande:

 • Identitetsdata, inklusive namn, titel, kön, födelsedatum, passnummer, civilstånd, yrke, yrkesmässigt referensnummer (om du är sjukvårdspersonal); foton, inspelat ljud och videor.
 • Kontaktuppgifter, inklusive privat eller företagsmässig fysisk adress, e-postadress och telefonnummer (baserat på de uppgifter du uppgett för oss).
 • Finansiella uppgifter, inklusive bankkonto och skatterättslig ställning.
 • Transaktionsdata, inklusive uppgifter om betalningar till och från dig.
 • Teknisk data, inklusive Internet-protokoll (IP) – dvs den adress som används för att ansluta datorn till Internet – din inloggningsinformation, typ av webbläsare och version, tidszoninställningar, plug-in-typer för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform.
 • Användningsdata, inklusive fullständiga klientströmmar via Uniform Resource Locators (URL) till, på och från vår hemsida (inklusive datum och tid), sidrespons, nedladdningsfel, längd på ditt besök på vissa sidor, sidans interaktionsinformation (till exempel scrollning, klick och mouseover-rörelser) samt de metoder du använder för att lämna sidan och alla de telefonnummer du använt för att ringa oss.
 • Kommunikationsdata, inklusive dina preferenser gällande att ta emot information från oss.
 • Profildata, inklusive ditt användarnamn och lösenord, preferenser, feedback och enkäter.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi kan också samla in, lagra och använda information om din hälsa, inklusive eventuella medicinska tillstånd eller funktionshinder, antingen genom ett kliniskt testprogram eller på annat sätt.

Hur samlar vi in din information?

 • Information du ger oss. Du kan ge oss sådan information direkt genom att registrera dig hos oss, genom att delta i ett kliniskt test, fylla i ett formulär, kontakta oss via telefon, e-post, brev eller liknande, skicka en fråga till oss, ge oss feedback om en produkt, besöka vår webbplats, begära att vi tillhandahåller en tjänst/uppgift eller när vi utser dig till vår tjänsteleverantör.
 • Information vi samlar in om dig.
  • När du besöker vår hemsida och tar emot e-post från oss kan vi automatiskt samla in teknisk information om din utrustning, din navigering och dina mönster. Insamlingen sker med hjälp av cookies.
  • Information via cookies.
   • Cookies används för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats. Denna webbplats använder ett cookie-kontrollsystem som gör det möjligt för dig vid ditt första besök på webbplatsen att tillåta eller förhindra användningen av cookies på din dator/enhet. Detta överensstämmer med rådande lagstiftningskrav enligt vilka webbplatser ska kräva att få uttryckligt samtycke från dig innan du väljer att acceptera filer såsom cookies på din dator/enhet.
   • Cookies är små filer som sparas på användarens hårddisk och som spårar, sparar och lagrar information om användarens interaktioner och användning av webbplatsen. Detta gör att vår hemsida, via sin server, kan erbjuda användaren en skräddarsydd upplevelse.
   • Om du vill förhindra denna webbplats från att använda och lagra cookies på din dators hårddisk bör du vidta nödvändiga åtgärder i webbläsarens säkerhetsinställningar för att blockera alla cookies från vår webbplats.
   • Vår webbplats använder spårningsprogramvara för att övervaka sina besökare i syfte att bättre förstå hur de använder den. Denna programvara tillhandahålls av Google Analytics, som använder cookies för att spåra besökarnas användning. Programvaran sparar en cookie till användarens hårddisk för att spåra och bevaka dennes intressen på/användning av webbplatsen, men lagrar, sparar eller samlar inte in personlig information. För mer information kan du läsa Googles integritetspolicy här.
   • Andra cookies kan lagras på hårddisken av externa leverantörer när vår webbplats använder referensprogram, sponsrade länkar eller annonser. Sådana cookies används för omvandling och referensspårning och utgår normalt efter 30 dagar, men vissa kan ta längre tid.
   • Om du vill ha mer information om cookies och hur de används, kan du besöka http://www.allaboutcookies.org/.
  • När vi mejlar dig kan sådana e-postmeddelanden innehålla spårningsfaciliteter. Aktiviteten spåras och lagras i en databas för framtida analys och utvärdering. Sådan spårad aktivitet kan innefatta - men är inte begränsad till - öppnande av e-postmeddelanden, vidarebefordran av e-postmeddelanden, klickade länkar i e-postens text, tid, datum och aktivitetsfrekvens.
 • Information vi mottar om dig från andra källor.
 • Vi kan få information om dig om du använder någon av våra övriga webbplatser eller andra tjänster vi tillhandahåller. Om så är fallet har vi, när vi samlade in de uppgifterna, informerat dig om att informationen kan komma att delas internt och kombineras med data som samlas in på denna webbplats.
 • Vi kan få information om dig från vårdpersonal eller apotek till följd av en biverkningsrapport eller ett klagomål. Ditt förnamn och efternamn avkodas då alltid så att endast dina initialer visas i rapporterna.
 • Vi samarbetar också med tredje part (till exempel affärspartners, underleverantörer inom teknik-, betalnings- och leveransservice, annonsnätverk, analysleverantörer, sökuppgiftsleverantörer, kreditupplysningsföretag) och kan erhålla information om dig från dem.
 • Vi kan få information om dig ifall du tillåtit andra organisationer att dela den med oss. Innan du tillåter sådana tredjepartsorganisationer att dela med dig av dina personuppgifter, bör du kontrollera deras integritetspolicy noggrant.
 • Vi kan om möjligt ta in information från offentliga källor för att hålla din information à jour, till exempel från Postens Adressregister eller någon annan professionell registerkälla.
 • Det händer att vi köper in kontaktuppgifter till personer som kan vara intresserade av att höra från oss. Innan vi förvärvar sådan information kontrollerar vi med säljaren att din information ursprungligen samlades in på ett korrekt sätt, för att garantera att vi enbart kontaktar personer som aktivt uttryckt ett intresse av att erhålla information från tredje part.
 • Vi kan få information om dig i det fall då du söker en ledig tjänst hos KKI.

Hur kan vi använda din information?

Vi kan använda information om dig på följande sätt:

 • För att kunna hantera och administrera vår relation med dig.
 • För att kunna genomföra kliniska tester.
 • För att kunna fullgöra våra skyldigheter som följer av det avtal som ingåtts mellan dig och oss.
 • För att kunna svara på dina frågor.
 • För att kunna ge dig information om vår verksamhet eller om ett specifikt program du anmält dig till.
 • För att kunna förbättra vår servicenivå.
 • För att kunna meddela dig om ändringar i vår tjänst och om nya produkter och tjänster.
 • För att kunna fråga om dina synpunkter på våra produkter och tjänster.
 • För att kunna behandla din ansökan om anställning.
 • För administrativ kvalitetssäkring.
 • För att kunna säkerställa att innehållet på vår hemsida visas på bästa sätt för dig och för din dator.
 • Vid upprättande av, utövande av eller försvar av rättsliga krav.
 • För att kunna sköta vår hemsida och för interna ändamål, såsom felsökning, dataanalys, tester, forskning, statistik och undersökningar.
 • För att kunna förbättra vår hemsida och säkerställa att dess innehåll är optimerat för dig och för din dator
 • För att du, om du så önskar, ska kunna delta interaktivt i vår tjänst, som en del av våra ansträngningar för att hålla vår hemsida trygg och säker
 • För att kunna hantera och följa upp rapporter om biverkningar
 • För att registrera, undersöka och svara på klagomål
 • Information vi får från andra källor. Vi kan kombinera denna information med information du ger oss och sådan vi samlar in om dig. Vi kan använda denna information och den kombinerade informationen för de syften som anges ovan (beroende på vilken typ av information saken gäller).

Kommunikation med dig

Vi kan skriva brev till eller mejla dig för att ge dig information om våra aktiviteter, produkter och tjänster. Du kan när som helst välja att säga upp prenumerationen via ett automatiserat system. Denna process beskrivs i sidfoten på varje e-mejl från oss. Om du inte kan säga upp prenumerationen automatiskt så kommer istället tydliga instruktioner om hur du säger upp prenumerationen att finnas tillgängliga.

Vi kan ibland, med ditt samtycke, komma att ringa dig för att ge dig information om vår verksamhet eller om våra produkter och tjänster. Du kan avsluta all uppringningsverksamhet från oss genom att informera den person som ringer dig om att du inte längre vill bli uppringd eller genom att när som helst kontakta oss på något av de sätt som anges under rubriken "Kontakta oss" i detta meddelande.

Vi kan också komma att utöva direktmarknadsföring via post när det är i vårt legitima intresse att göra så och när dessa intressen inte kränker dina rättigheter. Legitima intressen inkluderar att ge dig information om våra tjänster, produkter och andra aktiviteter samt om andra noggrant utvalda organisationer. Du har rätt att när som helst kontakta oss för att avsäga dig postutskick från oss.

Profilering

Vi kan använda profilerings- och screeningsmetoder för att producera relevant kommunikation och ge dig en bättre upplevelse.

För att göra detta kan vi komma att använda oss av ytterligare externa datakällor för att öka och förbättra den information vi har om dig. Det kan röra sig om information om adressändringar och andra kontaktuppgifter.

Om du inte önskar att din information ska användas på detta sätt eller har några frågor om hur vi använder din information, kan du kontakta oss på något av de sätt som anges under rubriken "Kontakta oss" i detta meddelande.

På vilka rättsliga grunder kan vi använda din information?

Det finns ett antal rättsliga grunder som ger oss rätt att behandla dina personuppgifter.

En av dessa kallas "legitimt intresse" och innebär att vi kan behandla dina personuppgifter om (i) vi har en äkta och legitim anledning, och (ii) inte skadar dina rättigheter och/eller intressen.

Vårt mål är att utveckla och kommersialisera innovativa läkemedel för behandling av ouppfyllda medicinska behov.

Vi tar hjälp av dina personuppgifter för att kunna uppnå dessa mål och för att kunna ge dig den mest adekvata informationen, de bästa produkterna och tjänsterna och den bästa tänkbara upplevelsen när du kontaktar oss.

När vi behandlar dina personuppgifter i vårt legitima intresse, kommer vi att överväga och balansera eventuella konsekvenser för dig och dina rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd.

Andra rättsliga grunder vi förlitar oss på är följande:

 • Om du köper en vara eller tjänst från oss får vi behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla vårt avtal med dig.
 • Om vi skickar dig e-post gör vi det endast med ditt samtycke, såvida du inte har köpt tjänster från oss, i vilket fall vi kan förlita oss på våra legitima intressen för att kontakta dig. Du kan när som helst be oss om att inte skicka e-post till dig genom att använda dig av informationen nedan under rubriken "Kontakta oss".
 • När vi måste leva upp till våra lagliga skyldigheter eller försvara våra lagliga rättigheter.

Om vi använder speciella kategorier av personuppgifter, till exempel information om din hälsa eller genetisk information, kommer vi att begära ditt samtycke till sådan användning. Men ibland, till exempel om du deltar i ett program, kan dina personuppgifter användas för statistisk forskning, men endast i en form som inte längre identifierar dig.

Hur länge lagrar vi din information?

Vi kommer att lagra dina personuppgifter i våra system så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive juridiska, bokförings- eller andra rapporteringskrav.

Enligt lag måste vi bevara viss information under en föreskriven tid. Om det saknas juridiska krav på lagringstid kommer vi att överväga personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller röjande av dina personuppgifter samt syftet i vilket vi behandlar dina personuppgifter samt uppskatta huruvida vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt.

Därför kan viss information komma att lagras under kortare eller längre tid, beroende på vad som anses nödvändigt.

Vi granskar regelbundet vår lagringstid för personuppgifter.

Under vissa omständigheter kan vi göra dina personuppgifter anonyma (så att det inte längre kan associeras med dig) för forskning eller statistiska ändamål. I sådana fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan att meddela dig.

Om du ber oss att radera din information i enlighet med dina rättigheter som anges nedan, behåller vi grundläggande information om dig på en särskild raderingslista där vi registrerat din begäran samt för att undvika att vi skickar dig oönskat material i framtiden.

Vem vi kan dela med oss till av din information

Vi säljer INTE dina personuppgifter till någon tredje part.

Vi kan komma att dela din personliga information med någon av medlemmarna i vår grupp, där vi har rättslig grund för att göra så.

Vi kan dela din information med utvalda tredje parter, inklusive:

 • När vi använder andra företag för att utföra tjänster för oss såsom t.ex. att svara på frågor om produkter eller tjänster, skicka och e-post, göra patientanalyser, bedömningar och profileringar och när vi använder revisorer eller andra professionella rådgivare.
 • Affärspartners, leverantörer och underentreprenörer för fullföljandet av alla kontrakt vi ingår med dem eller dig.
 • Analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats.
 • IT-tjänsteleverantörer.
 • Kliniska forskningsorganisationer.
 • Sjukvårdspersonal.
 • Om vi arrangerar ett evenemang i samarbete med andra namngivna organisationer kan det hända att dina uppgifter delas med dem. Vi kommer att vara mycket tydliga med vad som kommer att hända med dina uppgifter när du registrerar dig.
 • Om vi slås ihop med en annan organisation eller bildar en ny enhet, kan dina personuppgifter överföras till den nya enheten.

Vi kan komma att uppge din personliga information för en tredje part i syfte att:

 • Följa eventuella domstolsbeslut eller andra lagliga påbud, eller när uppgifter begärs av våra tillsynsmyndigheter/statliga myndigheter/brottsbekämpande organ eller enligt särskilda börsregler som gäller för en medlem av Kyowa Hakko Kirin Group.
 • Förtydliga eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal.
 • Skydda våra anställdas rättigheter, skydda vår egendom eller dylikt. Detta kan innefatta utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribekämpning och minskande av kreditrisker.

Internationella överföringar av personuppgifter

Då KKI är ett internationellt företag med många enheter över hela världen, kan de data vi samlar in från dig överföras till och lagras i en destination utanför Europeiska Unionen (EU) för de syften som beskrivs i denna policy, i synnerhet till vårt moderbolag Kyowa Hakko Kirin i Japan. För en lista över andra enheter som dina personuppgifter kan delas med, se http://www.kyowa-kirin.com/about_us/worldwide_locations/index.html#pharmaceuticals.

Data kan också behandlas av personal som verkar utanför EU, som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Sådan personal kan vara inblandad i bland annat behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av supporttjänster.

Data kan överföras till, och behandlas av, en tredjeparts IT-leverantör i länder utanför EU som en del av utvalda molntjänster som Kyowa Kirin International använder sig av för gängse affärsmetoder. Vi kan också dela dina uppgifter med andra utvalda, icke-associerade tjänsteleverantörer eller konsulter som agerar på våra vägnar, såsom externa marknadsföringsbyråer, specialrådgivningstjänster eller advokater.

Om vi gör så kommer dina personuppgifter att fortsätta att omfattas av en eller flera lämpliga skyddsåtgärder som anges i lagen. Till exempel kan vi använda modellavtal i en form som godkänts av tillsynsmyndigheterna. Vi kommer att vidta alla åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Om du avstår från att lämna in personuppgifter

När vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig, eller om du önskar delta i ett av våra program och du inte klarar av att tillhandahålla information när så efterfrågas, kan vi kanske inte förverkliga avtalet med dig eller tillåta dig att delta i programmet. Om så är fallet kommer vi att meddela dig.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan under rubriken "Kontakta oss". Om du utövar någon av dessa rättigheter kan vi begära in identitetshandlingar och information om ditt samröre med oss så att vi kan få fram dina personuppgifter. Om vi samtycker till att vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter till dig (eller någon annan för din räkning), ger vi den till dig/dem gratis, utom i undantagsfall.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Dina rättigheter inkluderar:

 • Insyn i hur vi använder din data och begäran om tillgång till densamma (rätt till åtkomst)
 • Rätt att få dina personuppgifter uppdaterade och korrigerade (rätt till rättelse/korrigering).
 • Rätten att be oss radera din information (rätten att bli bortglömd);
 • Rätten att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter (rätt till begränsning).
 • Rätten till invändning mot (i) bearbetning baserat på våra legitima intressen. (ii) bearbetning av dina uppgifter för direkt marknadsföring och (iii) automatiserat beslutsfattande och profilering (rätt till invändning)
 • Rätten att få en kopia av dina uppgifter, eller få dem skickade till en tredje part (rätt till dataportabilitet) och
 • Rätten till anspråk på ersättning för materiell eller icke-materiell skada om vi bryter mot dataskyddsreglerna (rätt till ersättning).

Om du vill ta reda på mer om dina rättigheter kan du besöka den brittiska informationskommissionärens webbplats (https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr).

Hur du kan komma åt och uppdatera din information

Vi strävar efter att behålla korrekta, fullständiga och relevanta personuppgifter för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Om någon av de personuppgifter vi har om dig är felaktig eller inaktuell, kan du be oss att rätta till det. Det är viktigt att de personuppgifterna vi lagrar är korrekta och aktuella.

Genomförda säkerhetsåtgärder för skydd mot förlust, missbruk eller ändring av personuppgifter

Vi har genomfört rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att oavsiktligt förgås och från att hamna i obehöriga händer, ändras eller läckas. Uppgifter om dessa åtgärder kan erhållas på begäran.

Tredje part behandlar endast dina personliga uppgifter på vår anmodan och har kommit överens med oss om att behandla informationen konfidentiellt och säkert.

Vi har också rutiner för att hantera eventuella misstänkta datasäkerhetsbrott. Vi meddelar dig och eventuell tillämplig tillsynsmyndighet om misstänkt datasäkerhetsbrott när vi lagligen är skyldiga att göra så.

Våra säkerhetsrutiner granskas regelbundet.

Kontakta oss

Om du har frågor angående denna policy eller om vår integritetspraxis, om du önskar utöva någon av dina rättigheter eller lämna in ett klagomål, kontakta vår dataskyddspersonal:

 • E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Post: Kyowa Kirin International Ltd, Head Quarter, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Storbritannien och skriv ”For the attention of The Data Protection Officer” på kuvertet.

Are you sure?