We use cookies to ensure that we give you the best website experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.

Close

Wettelijk

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te raadplegen stemt u in met deze disclaimer.
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor inwoners van Nederland en vervangt op geen enkele manier de adviezen van uw arts of apotheker. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Kyowa Kirin Pharma aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Het auteursrecht op deze website berust bij Kyowa Kirin Pharma of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kyowa Kirin Pharma. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Kyowa Kirin Pharma.