Tato informace obsahuje důležité informace o tom, jak naše společnost Kyowa Kirin Pharma s.r.o. , IČO 06583521 („KKP“) sbírá, užívá a chrání Vaše osobní údaje. Tato informace se týká zpracování Vašich osobních údajů na těchto webových stránkách. V určitých situacích při spolupráci s naší společností může docházet i k dalšími zpracování, k němuž Vám poskytneme další informace o zpracování.

Kdo jsme?

KKP je součástí mezinárodní skupiny Kyowa Kirin, jejíž členy lze najít zde.

KKP je „správce osobních údajů“. To znamená, že jsme odpovědní za určení jakým způsobem a za jakými účely budou Vaše osobní údaje zpracovány.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobním údajem může být jakákoliv informace, která sama o sobě, nebo ve spojení s jinými informacemi, umožní Vaši identifikaci.

To, jaké konkrétní osobní údaje o Vás sbíráme, používáme, ukládáme nebo jinak zpracováváme záleží na naší společné interakci. Níže uvádíme kategorie osobních údajů, které o Vás můžeme zpracovávat:

 • Identifikační údaje jako jsou jméno, pohlaví, datum narození, rodné číslo, povolání, IČO, informace o rodinných příslušnících;
 • Kontaktní údaje jako jsou adresa bydliště, sídlo, e-mailová adresa či telefonní číslo;
 • Platební a transakční údaje jako je číslo bankovního účtu, informace o provedených platbách mezi námi;
 • Technické údaje jako jsou IP adresa (která identifikuje zařízení, přes něž jste se připojil/a k internetu), Vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, časová zóna, doplňky prohlížeče (plug-in) a jejich verze, operační systém a platforma;
 • Data o užívání webových stránek jako jsou URL adresy, informace o počtu kliků na webových stránkách (clickstream), včetně času a data kliku, informace o odpovědi webové stránky, chyby stahování, délka návštěvy webové stránky, informace o uživatelské interakci se stránkou (např. prohlížení, klikání, pohyb myší po určitých částech stránky) a metody ukončení prohlížení;
 • Data o komunikaci jako jsou telefonní čísla, prostřednictvím kterých nás kontaktujete a Vaše preference ohledně vzájemné komunikace mezi námi;
 • Data Vašeho profilu jako jsou Vaše přihlašovací jméno a heslo, preference, zpětná vazba a odpovědi na dotazníky či průzkumy.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

 • Od Vás. Informace nám poskytnete přímo Vy, např. při registraci, vyplnění formulářů, při komunikaci přes telefon, e-mail nebo jinak, zasláním dotazu či žádosti, poskytnutím zpětné vazby o našem produktu nebo pokud nám poskytujete služby apod.
 • Sběrem.
  • Když navštívíte naše webové stránky a dostáváte od nás e-maily, můžeme automaticky sbírat údaje o Vašem zařízení, úkonech a postupech prohlížení. Tyto informace sbíráme prostřednictvím cookies.
  • Osobní údaje získané prostřednictvím cookies
   • Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na pevný disk uživatele, a které sledují a ukládají informace o interakci uživatele a jeho užívání webové stránky. To umožňuje našim webovým stránkám poskytnou uživateli uživatelské prostředí ušité na míru.
   • Pokud si přejete zabránit užívání a ukládání cookies z našich webových stránek na Váš pevný disk, doporučujeme upravit bezpečnostní nastavení Vašeho prohlížeče tak, aby blokoval všechny cookies.
   • Naše webové stránky používají software na monitorování jeho návštěvníky pro lepší pochopení toho, jak jsou užívány. Tento software je poskytovaný Google Analytics, které používá cookies na sledování použití stránky jejími návštěvníky. Software uloží cookies na pevný disk uživatele za účelem sledování a monitorování zapojení a způsob užití stránky uživatelem, ale neukládá ani nesbírá osobní údaje. Bližší informace o ochraně soukromí společností Google (privacy policy) můžete najít zde.
   • Další cookies (cookies třetích stran) můžou být ukládaná na Vašem pevném disku od externích prodejců, za předpokladu, že naše webové stránky užívají referenční programy, sponzorované linky nebo reklamy. Tyto cookies jsou používány pro konverzi a reference a typicky exspirují po 30 dnech od jejich uložení, u některých může být tato doba delší.
  • Když Vám pošleme e-mail, může obsahovat funkci sledování. Ta umožňuje, že Vaše aktivita je sledována a uložena v databázi pro další analýzu a vyhodnocení. Sledovaná aktivita zejména zahrnuje: otevření e-mailu, přeposlání e-mailu, kliknutí na link obsažený v e-mailu, čas, datum a frekvenci aktivity.
  • Můžeme získat informace o Vás, pokud použijete jiné webové stránky, které provozujeme nebo jiné služby, které poskytujeme. V takovém případě Vás informujeme při sběru dat, že data mohou být interně sdílena a kombinována s údaji, které jsme získali prostřednictvím těchto webových stránek.
 • Od třetích stran.
  • Vaše osobní údaje můžeme získat od poskytovatelů zdravotní péče nebo lékáren jako výsledek stížnosti nebo oznámení nežádoucích účinků našich produktů.
  • Vaše osobní údaje můžeme získat od třetích stran, se kterými spolupracujeme (např. včetně obchodních partnerů, subdodavatelů v technických, platebních a doručovacích službách, reklamními agenturami, poskytovateli analytických služeb, poskytovateli informací o vyhledávání apod.).
  • Vaše osobní údaje můžeme získat, pokud jste k tomu dali své svolení jiné organizaci. Před udělením svolení takové třetí straně ke sdílení Vašich osobních údajů doporučujeme pečlivě zkontrolovat jimi poskytované informace o ochraně soukromí.
  • Vaše osobní údaje můžeme získat z veřejně dostupných zdrojů (pokud je to umožněno), zejména za účelem aktualizace informací, např. z veřejných rejstříků.
  • Vaše osobní údaje můžeme získat jako o osobě, která by mohla mít zájem o naše nabídky, a to koupí takové informace. Před koupí takové informace si vždy kontrolujeme prodávajícího, abychom měli jistotu, že zakoupené informace byli získány od osob, které aktivně projevili zájem o získání informací od třetích stran.
  • Vaše osobní údaje můžeme získat, pokud se budete ucházet o volnou pozici v KKP.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Ke správě a administraci našeho vztahu;
 • K provádění klinických testů;
 • K plnění našich povinností podle smluv, které jsme s Vámi uzavřeli;
 • K poskytnutí odpovědi na Vaše dotazy;
 • K poskytnutí informací i našich aktivitách nebo o programu, na který se hlásíte;
 • Ke výšení úrovně našich služeb;
 • Abychom Vás upozornili na změny v našich službách a na nové služby a produkty;
 • Ke zjištění Vašeho názoru na naše služby a produkty;
 • K posouzení Vaši žádosti o zaměstnání u nás;
 • K zajištění kontroly kvality;
 • K obraně a uplatnění našich práv a právních nároků;
 • Abychom zajistili efektivní způsob prezentace obsahu našich webových stránek pro Vás a Vaše zařízení, které používáte k jejich prohlížení;
 • K provozu a zlepšování našich webových stránek, včetně interních procesů jako je oprava vad, datová analýza, testování, výzkum, statistika a průzkum;
 • K umožnění Vaší participace na interaktivních částech našich služeb, pokud se do nich rozhodnete zapojit, jako součást naší snahy udržet webové stránky bezpečné;
 • Ke správě a řešení zpráv o nežádoucích účincích;
 • K zaznamenání, vyšetření a zodpovězení stížností.

Co je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze pokud pro takové zpracování máme tzv. „právní základ“. Co představuje právní základ pro zákonné zpracování určují právní předpisy, konkrétně obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 • Oprávněný zájem
 • Jedním z právních základů zpracování je „oprávněný zájem“. Na základě oprávněného zájmu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (i) pokud máme na určitém zpracování skutečný oprávněný zájem a (ii) tento zájem nezasahuje do Vašich zájmů nebo základních práv a svobod vyžadujících ochranu osobních údajů.

  Našim cílem je vývoj a komercializace inovativních léčivých přípravků pro léčbu dosud neuspokojených terapeutických potřeb.

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem dosažení tohoto cíle a abychom Vám poskytli aktuální a relevantní informace, produkty a služby.

  Kdykoliv budeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů, budeme brát do úvahy a poměřovat jakýkoliv potenciální dopad takového zpracování na Vaše práva vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Další právní základy, na základě, nichž můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje:

 • Pokud si zakoupíte náš produkt nebo službu, můžeme zpracovávat osobní údaje pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi;
 • Pro zasílání obchodních sdělení s Vaším souhlasem, nebo pokud jste u nás zakoupili produkt nebo službu, na základě našeho oprávněného zájmu, v souladu s informacemi uvedenými níže v čísti „Obchodní sdělení“;
 • Pro plnění našich právní povinností vyplývajících z právních předpisů;
 • Na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv a právních nároků.

Obchodní sdělení

V případě, že jsme Vám poskytli službu nebo produkt, nebo jste nám k tomu udělili souhlas, můžeme Vám e-mailem zaslat informace ohledně našich obchodních aktivit a nabídek služeb nebo produktů. Kdykoliv si to budete přát, můžete zabránit takovému zasílání odhlášením se prostřednictvím našeho automatizovaného systému.

Proces odhlášení je popsán v závěru každého e-mailu. V případě, že automatický systém odhlášení není dostupný, poskytneme Vám informace k odhlášení jiným způsobem.

Na základě Vašeho souhlasu Vás můžeme kontaktovat telefonicky s informacemi o našich obchodních aktivitách nebo o našich produktech a službách. Kdykoliv si to budete přát, můžete takovéto hovory odmítnout sdělením volající osobě nebo pokud nás kontaktujete přes kontaktní údaje uvedené v závěru této informace.

Můžeme Vás kontaktovat i písemně (poštou) na základě našeho oprávněného zájmu, nebo produktů či služeb pečlivě vybraných třetích stran, pokud před takovým zájmem, kdy nebudou mít přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů. Kdykoliv si to budete přát, můžete vyslovit Váš nesouhlas se zasíláním písemných informací (poštou) pokud nás kontaktujete přes kontaktní údaje uvedené v závěru této informace.

Profilování

Můžeme využívat profilování pro zlepšení užívání webových stránek a k poskytnutí lepšího uživatelského zážitku pro Vás.

Za tímto účelem můžeme použít externí zdroje dat k aktualizaci osobních údajů, které o Vás zpracováváme (např. změna adresy či jiných kontaktních údajů).

Pokud si nepřejete, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány pro tento účel, nebo máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v závěru této informace.

Vždy máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je takové zpracování založeno na našem oprávněném zájmu, včetně profilování. Na základě Vaší námitky nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávané k výše uvedeným účelům zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud bychom je zpracovávali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování a dokud trvá právní základ pro jejich zpracování.

Ze zákona máme povinnost uchovávat některé údaje pro zákonem stanovenou dobu, zejména ve vztahu k našim účetním a daňovým povinnostem.

Pro stanovení doby uchování Vašich osobníc údajů vždy bereme do úvahy rozsah, povahu a citlivost Vašich osobních údajů, potenciální riziko spojené s jejich neoprávněným užitím nebo zpřístupněním, jakož i samotný účel zpracování, zejména z hlediska toho, zda jej nelze dosáhnout jiným způsobem.

Námi stanovenou dobu zpracování osobních údajů pravidelně přezkoumáváme.

V případě, že Vaše údaje anonymizujeme (tak, že se již nedají zpětně spojit s Vámi), můžeme je zpracovávat bez omezení. Takové anonymizované údaje můžeme využít zejména pro analytické a statistické účely.

V případě, že nás požádáte o výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Vašimi právy, budeme zpracovávat omezené množství Vašich osobních údajů sloužících na naplnění Vašeho požadavku a zamezení dalšího zpracování.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

KKP za žádných okolností neprodává Vaše osobní údaje třetím stranám.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými společnostmi ze skupiny Kyowa Kirin, pokud k takovému zpřístupnění máme právní základ.

Dále můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit následujícím třetím stranám:

 • Pokud využíváme služeb jiných společností, např. při poskytování odpovědní k dotazům ohledně produktů a služeb, k zasílání e-mailů a pošty, analytickým službám, profilování, auditům a jinému odbornému poradenství.
 • Obchodním partnerům, dodavatelům a subdodavatelům v rámci plnění smluv, které jsme s Vámi uzavřeli;
 • Poskytovatelům analytických služeb a služeb prohlížeče, jejichž služeb využíváme pro zlepšování a optimalizaci našich webových stránek;
 • Poskytovatelům IT služeb;
 • Organizacím věnujícím se klinickému výzkumu a vývoji;
 • Poskytovatelům zdravotní péče.
 • V případě, že organizujeme společenskou nebo jinou akci, pak vybraným subjektům participujícím na takové akci. Před její organizací Vás jasně informujeme ohledně rozsahu takového zpracování.

V případě našeho sloučení s jinou společností nebo odštěpení části naší společnosti, Vaše osobní údaje mohou přejít na novou entitu. O takové změně Vás budeme informovat.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám i v případech, kdy:

 • Plníme naši právní povinnost nebo povinnost vyplývající nám ze soudního nebo správního rozhodnutí;
 • To vyplývá z našich obchodních podmínek nebo jiných smluvních závazků;
 • K ochraně našich práv, bezpečnosti našich zaměstnanců nebo jiných osob, včetně výměně informací za účelem předcházení nebo zamezení trestní činnosti.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

KKP, jako člen mezinárodní skupiny společností, může Vaše osobní údaje předávat mimo území Evropské unie (EU) k naplnění účelů popsaných výše v této informaci. Osobní údaje mohou být zejména předány společnosti Kyowa Hakko Kirin sídlící v Japonsku. Předání Vašich osobních údajů do Japonska probíhá na základě Prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2019 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o odpovídající ochraně osobních údajů poskytované Japonskem na základě zákona o ochraně osobních informací.

Další společnosti, jímž Vaše osobní údaje můžeme poskytnout, se nacházejí v tomto seznamu: http://www.kyowa-kirin.com/about_us/worldwide_locations/index.html#pharmaceuticals.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány zaměstnanci nebo dalšími osobami, jež pracují mimo EU pro některého z našich dodavatelů. Takové zpracování se může zejména týkat Vašich platebních údajů a poskytování služeb podpory. Vaše osobní údaje mohou být uloženy na úložišti třetích stran – poskytovatelů IT služeb mimo EU, v rámci využívání cloudových služeb ze strany KKP za účelem běžného provozu. Vaše osobní údaje mohou být v konkrétním případě zpřístupněny vybraným nespřízněným osobám mimo EU, jako např. odborným poradcům, zástupcům jednajícím naším jménem na náš účet apod.

Jakékoliv předání Vašich osobních údajů bude probíhat pouze za splnění podmínek vhodných záruk stanovených příslušnými právními předpisy, např. na základě standardních smluvních doložek schválených přijatých Komisí. Více informací o smluvních doložkách naleznete zde.

Před předáním Vašich osobních údajů do třetí země podnikneme veškeré nezbytné kroky pro zajištění bezpečného zpracování Vašich osobních údajů v souladu s touto informací.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

V některých případech je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytným předpokladem pro Vaši účast v programu nebo ke splnění našich právních povinností či smlouvy. Pokud nám Vaše osobní údaje v takových případech neposkytnete, nebudeme moci splnit naše závazky se smlouvy s Vámi nebo Vám nebudeme moci umožnit účast na určitém programu. Pokud takový případ nastane, budeme Vás včas informovat.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte různá práva, popsaná níže. Pro uplatnění Vašich práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v závěru této informace.

Pro uplatnění Vašich práv Vás můžeme vyzvat k prokázání Vaší identity, pokud budeme mít o ní pochybnost. V případě prokázání Vaší identity a Vašeho nároku, poskytneme Vám informace o Vašich osobních údajích bezplatně, s výjimkou určitých specifických případů, o kterých Vás budeme v daném případě informovat (např. neodůvodněná opakující se výzva apod.).

Vaše práva zahrnují:

 • transparentní přístup k tomu, jakým způsobem a jaká data o Vás zpracováváme a práva vyžádat si přístup k Vašim osobním údajům (právo na přístup);
 • právo odvolat Vás souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kde je zpracování založeno na souhlasu. Upozorňujeme, že odvolání Vašeho souhlasu má účinky pouze do budoucna a již provedené zpracování se nedotýká (právo odvolat souhlas).
 • právo na aktualizaci a opravu Vašich osobních údajů (právo na opravu);
 • právo na smazání Vašich osobních údajů, které nejsme oprávněni zpracovávat (právo být zapomenut);
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů ve stanovených případech (právo na omezení zpracování);
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (i) pokud je založeno na našich oprávněných zájmech nebo ve veřejném zájmu; a/nebo (ii) pro účely přímého marketingu, včetně profilování (právo vznést námitku);
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování)
 • právo získat kopii Vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu a/nebo právo Vaše osobní údaje přenést k jinému správci, je-li to technicky možné (právo na přenositelnost údajů);
 • právo na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové), pokud porušíme pravidla pro zpracování osobních údajů (právo na náhradu).

Dále máte právo obrátit se s Vaší stížností přímo na příslušný dozorový úřad, případně i na soud. Pro zpracování osobních údajů na území České republiky je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o Úřadu, včetně kontaktních údajů naleznete zde

Jak můžete Vaše osobní údaje aktualizovat?

Naším cílem je vždy zpracovávat kompletní a aktuální osobní údaje pro účely stanovené v této informaci. V případě, že o Vás zpracováváme nekompletní, nesprávné nebo neaktuální osobní údaje, můžete nás kontaktovat s žádostí o jejich opravu prostřednictvím kontaktních údajů obsažených níže v této informaci.

Jaká bezpečnostní opatření jsme zavedli na ochranu Vašich osobních údajů?

Abychom předešli jakémukoliv neoprávněnému nakládání, zneužití či poškození Vašich osobních údajů, které zpracováváme, implementovali jsme opatření nastavená pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů. Podrobnější informace o takovém zabezpečení Vám můžeme poskytnout na základě Vaší žádosti.

Třetí strany (zpracovatelé či další zpracovatelé) mohou Vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě našich instrukcí a za podmínky zachování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů.

Dále jsme zavedli procesy pro zvládnutí případů porušení zabezpečení osobních údajů. O případném porušení zabezpečení budeme informovat Vás i příslušný dozorový úřad v souladu s našimi právními povinnostmi.

Naše bezpečností opatření pravidelně kontrolujeme.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů či pro uplatnění Vašich práv, prosím, kontaktujte naši společnost na:

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Adresa: 1.9.2020

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů pro skupinu KYOWA KIRIN (komunikace v angličtině):

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Adresa: Kyowa Kirin International Ltd, Head Office, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Spojené království; v případě žádosti adresované přímo pověřenci prosím uveďte „k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“ (anglicky “for the attention of The Data Protection Officer”)
 • Telefonní číslo: +44 1896 664 000

Tato informace byla aktualizována ke dni 1.9.2020. Naše společnost může informaci kdykoliv aktualizovat v návaznosti na aktualizaci procesů zpracování.