We use cookies to ensure that we give you the best website experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.

Close

Läkemedel

 • Abstral® och PecFent® Länkar till FASS Allmänhet här och här.
 • CRYSVITA® Länk till FASS Allmänhet.

  ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.


 • Dridol® Länk till FASS Allmänhet.
 • Moventig ® , Länk till FASS Allmänhet.
 • POTELIGEO® Länk till FASS Allmänhet.

  ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.


 • Rectogesic® Länk till FASS Allmänhet.
 • Sancuso® Länk till FASS Allmänhet.
 • Tostrex® Länk till FASS Allmänhet.

Are you sure?