We use cookies to ensure that we give you the best website experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.

Close
Loading images...
 • Kyowa Kirin

  Kyowa Kirin

  A global company committed to taking the walk of life, one life at a time

 • We bring innovative pharmaceuticals to the world

  We bring innovative pharmaceuticals to the world

  We are devoted to developing innovative antibody engineering technology by pursuing the truth of life more deeply.

 • "Therapeutic Antibodies" Hopes for the Future

  "Therapeutic Antibodies" Hopes for the Future

  We are driven by state-of-the-art antibody technologies mainly in the core therapeutic areas of oncology, nephrology and immunology.

Kyowa Kirin AB är det svenska dotterbolaget till det multinationella läkemedelsföretaget Kyowa Kirin International, med säte i Storbritannien.

Kyowa Kirin International i sin tur är en del av Kyowa Hakko Kirin, med säte i Japan. Kyowa Hakko Kirin strävar efter att bli ett globalt specialistläkemedelsföretag med avsikt att bidra till hälsan och välbefinnandet hos människor runt om i världen genom att skapa nytt värde genom framsteg inom biovetenskap och teknik. Mer information om Kyowa Hakko Kirin kan hittas här.

Are you sure?