We use cookies to ensure that we give you the best website experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.

Close

Medicijnen

oplossing voor intraveneuze injectie 2,5 mg/ml

Wat is Dehydrobenzperidol IV oplossing voor intraveneuze injectie?

Dehydrobenzperidol IV is een steriele, heldere en kleurloze vloeistof. De injectievloeistof bevat 2,5 mg droperidol per ml oplossing. Droperidol is de stof die zorgt voor de werking van Dehydrobenzperidol IV. Dehydrobenzperidol IV is verpakt in een doos met 10 ampullen van 1 ml.

Wanneer krijgt u Dehydrobenzperidol IV toegediend?

Volwassenen krijgen Dehydrobenzperidol IV toegediend:

  • ter voorkoming of ter behandeling van misselijkheid en braken na operaties
  • ter voorkoming van misselijkheid en braken bij zelfgereguleerde pijnstilling na operaties.

Kinderen krijgen Dehydrobenzperidol IV toegediend:

  • ter voorkoming van misselijkheid en braken na operaties bij kinderen ouder dan twee jaar ter behandeling van misselijkheid en braken na operaties

Het is belangrijk dat u altijd eerst de patiëntenbijsluiter leest, ook als u Dehydrobenzperidol al eerder heeft toegediend gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Raadpleeg voor meer informatie over Dehydrobenzperidol IV:
De patiëntenbijsluiter
De samenvatting van de productinformatie

Therapeutische indicaties

Volwassenen

  • Preventie van postoperatieve misselijkheid en braken bij volwassenen met een matig tot ernstig risico op postoperatieve misselijkheid en braken, d.w.z. met minimaal twee risicofactoren in de vereenvoudigde Apfel-score
  • Behandeling van postoperatieve misselijkheid en braken
  • Preventie van misselijkheid en braken geïnduceerd door morfinederivaten tijdens postoperatieve autogecontroleerde pijnstilling

Kinderen

  • Preventie van postoperatieve misselijkheid en braken bij kinderen ouder dan 2 jaar met een matig tot ernstig risico op postoperatieve misselijkheid en braken, als tweedelijnsbehandeling en in het kader van een multimodale behandeling
  • Behandeling van postoperatieve misselijkheid en braken
Raadpleeg voor meer informatie over Dehydrobenzperidol IV:
 
Online literatuur bestellen
 
Bestel online.
 
Literatuur
Informatiekeuze

Om onze informatie goed op uw behoefte af te stemmen, verzoeken wij u vriendelijk aan te geven of u patiënt of behandelaar bent.